Låt oss på BusinessEconomics ta hand om hela eller delar av din redovisning. Vi arbetar med moderna redovisningsprogram och erbjuder både digital och traditionell bokföring/redovisning.

Vi är alltid uppdaterade med senaste nytt, har lång erfarenhet av redovisning i olika branscher och företagsformer samt att vi vet vilka krav som ställs på bokföringen.

Auktoriserade Redovisningskonsulter upprättar en bokslutsrapport som är ett kvalitetsbevis för företagets redovisning och en bekräftelse på att lagar och regler är uppfyllda.

Vi kan hjälpa till med:

 • Löpande bokföring
 • Avstämningar
 • Fakturahantering
 • Hyresaviseringar
 • Leverantörsfakturahantering
 • Projektredovisning
 • Rot- och rut avdrag
 • Momsredovisning
 • Ombud till Skatteverket
 • Delårsbokslut
 • Årsbokslut
 • Årsredovisning
 • Koncernredovisning
 • Budget
Kontakta oss

Låt oss på BusinessEconomics ta hand om hela eller delar av din redovisning. Vi arbetar med moderna redovisningsprogram och erbjuder både digital och traditionell bokföring/redovisning.

Vi är alltid uppdaterade med senaste nytt, har lång erfarenhet av redovisning i olika branscher och företagsformer samt att vi vet vilka krav som ställs på bokföringen.

Auktoriserade Redovisningskonsulter upprättar en bokslutsrapport som är ett kvalitetsbevis för företagets redovisning och en bekräftelse på att lagar och regler är uppfyllda.

Vi kan hjälpa till med:

 • Löpande bokföring
 • Avstämningar
 • Fakturahantering
 • Hyresaviseringar
 • Leverantörsfakturahantering
 • Projektredovisning
 • Rot- och rut avdrag
 • Momsredovisning
 • Ombud till Skatteverket
 • Delårsbokslut
 • Årsbokslut
 • Årsredovisning
 • Koncernredovisning
 • Budget
Kontakta oss