Vi kan hjälpa dig med frågor inom bl a följande områden:

 • Ägarbeskattning
 • Bolagsdeklarationer
 • Inkomstdeklaration enskild firma och handelsbolag
 • Inkomstdeklaration privat person

Låt oss vara bollplank, vi kan hjälpa till med: 

 • Att effektivisera processerna för lön och redovisning 
 • Kvalitetsgranskning av rutiner runt administrativt arbete
 • Resultatuppföljning
 • Ekonomisk rådgivning
 • Starta bolag
 • Omstrukturering
 • Fusion
 • Bolagsärenden
Kontakta oss